Spotkanie młodych braci / Kalwaria 25.06.2007

25.06.2007

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Kuria Generalna