Spotkanie młodych braci / Kalwaria 26.06.2007

26.06.2007

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP