Spotkanie młodych braci / Kalwaria 26.06.2007

26.06.2007

Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP