Spotkanie młodych braci / Kalwaria 26.06.2007

26.06.2007

Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela