Spotkanie młodych braci / Kalwaria 26.06.2007

26.06.2007

Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna