Spotkanie młodych braci / Kalwaria 27.06.2007

27.06.2007

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej