Spotkanie młodych braci / Kalwaria 27.06.2007

27.06.2007

Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava