Spotkanie młodych braci / Kalwaria 28.06.2007

28.06.2007

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła