Spotkanie młodych braci / Kalwaria 28.06.2007

28.06.2007

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela