Spotkanie młodych braci / Kalwaria 28.06.2007

28.06.2007

Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela