Spotkanie młodych braci / Kalwaria / Transitus

28.06.2007

Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka