Spotkanie młodych braci / Kalwaria / Transitus

28.06.2007

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava