Spotkanie młodych braci / Kalwaria / Transitus

28.06.2007

Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej