Spotkanie młodych braci / Kalwaria / Transitus

28.06.2007

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna