Spotkanie młodych braci / Kalwaria / Transitus

28.06.2007

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP