Spotkanie sekretarzy FiS / Murcia 2008

24.11-3.12 2008

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava