Spotkanie sekretarzy FiS / Nairobi 2007 / Dom Studiów

5-17.02.2007

Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP