Spotkanie sekretarzy FiS / Nairobi 2007 / kwiaty

5-17.02.2007

Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni