Spotkanie sekretarzy FiS / Nairobi 2007 / obrady

5-17.02.2007

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP