Spotkanie sekretarzy FiS / Nairobi 2007 / slamsy

5-17.02.2007

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela