Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej