Warsztaty dla formatorów 2018
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna