Warsztaty dla formatorów 2018
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka