Warsztaty dla formatorów 2018
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP