Warsztaty dla formatorów 2018
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka