Warsztaty dla formatorów 2018
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła