Warsztaty dla formatorów 2018
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Kuria Generalna