Warsztaty dla formatorów 2018
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP