Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela