Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła