Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela