Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna