Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła