Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi