Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka