Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava