Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela