Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej