Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi