Warsztaty dla formatorów / Góra św. Anny 2007

16-21.04.2007

Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni