Warsztaty dla formatorów / Panewniki 2010

12-16.04.2010

Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava