Warsztaty dla formatorów / Piestany 2008

31.03-05.04.2008

Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej