Warsztaty dla formatorów / Piestany 2008

31.03-05.04.2008

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka