Warsztaty dla formatorów / Piestany 2008

31.03-05.04.2008

Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła