Warsztaty dla formatorów / Warszawa 2005

06-12.03.2005

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka