Warsztaty dla gwardianów / Góra Świętej Anny 2012
Bernardyni
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła