Warsztaty dla gwardianów / Góra Świętej Anny 2012
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej