Warsztaty dla gwardianów / Góra Świętej Anny 2012
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela