Warsztaty dla gwardianów / Kalwaria Zebrzydowska 2011
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni