Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni