Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni