Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Bernardyni