Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła