Warsztaty dla przełożonych 2016
Kuria Generalna
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP