Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi