Warsztaty dla przełożonych 2016
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka