Warsztaty dla przełożonych 2016
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela