Warsztaty dla przełożonych 2016
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła