Warsztaty dla przełożonych 2017
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej