Wizyta o. Massimo Tedoldiego / Katowice-Panewniki 2011

18.05.2011

Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP