Wizyta o. Massimo Tedoldiego / Katowice-Panewniki 2011

18.05.2011

Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava