Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła