Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej