Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP