Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej