Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna