Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka