Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni