Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava