Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej