Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela