Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela