Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna