Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka