Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła