Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła