Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela