Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej