Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła