Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła