Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna