Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava