Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej