Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej