Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi