Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP