Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela