Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela