Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP