Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła