Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi