Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna