Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Bernardyni