Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi