Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka