Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła