Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka