Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi