Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela