Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela