Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej