Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka