Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni