Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela