Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela