Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi