Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela