Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP