Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava