Kronika
Warsztaty dla formatorów 2017/Warszawa
2017-04-28

Tegoroczne warsztaty dla formatorów z Konferencji Północnosłowiańskiej OFM odbyły się w Warszawie. Miejscem spotkania braci odpowiedzialnych za formację był klasztor franciszkanów przy ul. Modzelewskiego (Prowincja Matki Bożej Anielskiej). Tematyka warsztatów dotyczyła fenomenu kryzysów w życiu zakonnym oraz kryteriów dojrzałości religijnej.

Prowadzącym warsztaty było. dr Mateusz Hinc OFMCap, psycholog i psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich wykładający psychologię w seminariach duchownych kapucynów, paulinów, w Studium Psychologii i Psychoterapii SPCh w Warszawie, a także w Szkole dla Spowiedników. Oprócz braci posługujących w Polsce uczestnikami tego formacyjnego spotkania byli również bracia ze Słowacji. 

Rekolekcje dla formatorów 2016 /Kalwaria Zebrzydowska
2016-11-21

Rekolekcje dla formatorów Konferencji Pólnocnosłowiańskiej OFM odbyły się w dniach 21-26 listopada w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tegorocznym rekolekcjonistą był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, teolog moralistaczłonek członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, były mistrz nowicjatu, ojciec duchowny seminarium i junioratu, rektor WSD OFMCap w Lublinie, były wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych, prodziekan Wydziału Teologii KUL oraz prorektor KUL w latach 2012-2015. 

Tegoroczne rozważania rekolekcyjne koncentrowały się wokół królowania Chrystusa w życiu brata mniejszego.

 

 

2016-11-17

W dniach 14-17 listopada 2016 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywały się warsztaty dla ponad 90. franciszkańskich przełożonych, należących do prowincji z obszaru Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Tegoroczne dni formacyjne odbywały się pod hasłem „Sakrament miłosierdzia” i wpisywały się w tematykę kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia przeżywanego przez ostatnie miesiące w Kościele.

Przełożeni franciszkańskich wspólnot z terenów Polski i Ukrainy mieli okazję pogłębić problematykę sakramentu pokuty i pojednania z perspektywy teologiczno-moralnej, psychologicznej, kulturowej i liturgicznej. W czasie warsztatów swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele kapucyńskiej Szkoły dla spowiedników: o. dr Kazimeirz Fryzeł CSsR,  mgr Alicja Furmanik oraz o. dr Jordan Śliwiński OFMCap. Z kolei zagadnienie celebracji pokutnych poruszył w swoim wystąpieniu o. dr Kamil Paczkowski OFM z Prowincji  ś­­­­­w. Franciszka z Asyżu.

Podczas spotkań warsztatowych zakonnicy mieli szansę otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania w omawianych kwestiach oraz dzielili się osobistymi trudnościami związanymi ze sprawowaniem sakramentu miłosierdzia w aktualnych warunkach kulturowych.

PROGRAM WARSZTATÓW

 

PONIEDZIAŁEK, 14 listopada

 18.00  Zakwaterowanie (recepcja w Domu Pielgrzyma)

 19.00  Kolacjo-rekreacja (klasztor)

 

WTOREK, 15 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

          Przewodniczenie: o. Kustosz Azariasz Hess; Homilia: o. Jarosław Kania

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 9.00  Wprowadzenie (sala papieska): o. Hieronim Stypa OFM, sekretarz FiS Konferencji 

 9.15-12.15   Konferencja warsztatowa (sala papieska): o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR 

                    Trudności religijne związane z sakramentem pokuty i pojednania 

 10.30-11.00  Przerwa na kawę (kawiarnia)

 12.30  Obiad (restauracja)

 15.00-17.30  Konferencja warsztatowa (sala papieska): mgr Alicja Furmanik 

                    Trudności psychologiczne związane z sakramentem pokuty i pojednania

 16.00-16.30  Przerwa

 18.00  Nieszpory z Godziną czytań (bazylika): o. Hieronim Stypa

 19.00  Kolacja (restauracja)

 

ŚRODA, 16 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

         Przewodniczenie: o. Daniel Botwina; Homilia: o. Bernard Marciniak

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 09.30-12.15  Konferencja warsztatowa (sala papieska): o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap 

                         Trudności kulturowe w kontekście sakramentu pokuty i pojednania 

 10.30-11.00  Przerwa na kawę (kawiarnia)

 12.30  Obiad (restauracja)

 15.00-16.00  Konferencja warsztatowa (sala papieska): o. dr Kamil Paczkowski OFM

                    Celebracje pokutne w świetle Rytuału „Obrzędy pokuty”

 16.00-16.30 Przerwa

 16.30  Panel podsumowujący, pytania do prelegentów (sala papieska)

 18.00  Nieszpory z Godziną czytań (bazylika) – o. Rufin Maryjka

 19.00  Kolacjo-rekreacja (restauracja)

 

CZWARTEK, 17 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

          Przewodniczenie: o. Antonin Brząkalik; Homilia: o. Alan Brzyski

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 9.00- 11.30 Spotkania w grupach prowincjalnych z ministrami prowincjalnymi (m-sca wyznaczone)

 12.00  Podsumowanie warsztatów (sala papieska)

 12.30  Obiad (restauracja)

2016-08-20

 

Tegoroczna międzyprowincjalna probacja skupiająca braci przygotowujących się do złożenia ślubów wieczystych po raz pierwszy odbyła się w Toruniu. W dniach 26.06-09.07 dziewiętnastu braci – zarówno z pięciu polskich prowincji, jak również z Ukrainy i Białorusi – przeżywało wspólny czas formacji związany z podjętą przez nich decyzją o dokonaniu aktu uroczystej profesji. 

 

Probacja obfitowała w liczne prelekcje głoszone probantom przez ich starszych współbraci z różnych franciszkańskich prowincji. Uczestnicy toruńskich dni formacji mieli okazję pogłębić wiedzę związaną m.in. z psychologicznym i prawnym aspektem zakonnych ślubów, z duszpasterstwem młodzieży, czy też z posługą duszpasterza wobec osób cierpiących. Probanci zapoznali się także z wymaganiami posługi wobec ubogich i uzależnionych oraz wysłuchali świadectw misjonarzy nt. ich pracy wśród afrykańskiej ludności.

 

Z wielkim uznaniem młodych braci spotkały się warsztaty dziennikarskie przeprowadzone przez WSKSiM z Torunia, w czasie których probanci zapoznali się z systemem własności mediów w Polsce oraz mogli zobaczyć różne warianty medialnej manipulacji. Podczas probacji nie zabrakło czasu na wspólną rekreację, zwiedzanie zabytków Torunia, wspólnotowe wyjazdy, wizytę w Radiu Maryja oraz grę w piłkę nożną. Zwieńczeniem probacji był dzień skupienia prowadzony przez o. Syracha z Prowincji Wniebowzięcia NMP.

 

2016-06-09

Tegoroczne spotkanie juniorystów naszej Konferencji odbyło się w dniach 6.06-9.06 w klasztorze w Koszarawie Bystrej (34-332 Koszarawa Bystra nr 677; Prow. Wniebowzięcia NMP). Tematem spotkania była "Tożsamość i misja brata zakonnego dzisiaj". Prowadzącym był o. Janusz Pałka OFMCap - absolwent Salwatoriańskiej Szkoły Formatorów w Krakowie, aktualnie ojciec duchowny w WSD Kapucynów w Krakowie.

 Spoza naszego kraju przybyli także bracia mniejsi ze Słowacji. Janusz Pałka OFMCap, ojciec duchowny seminarzystów krakowskiej prowincji kapucynów, w bardzo ubogacający sposób nakreślił sylwetkę brata zakonnego wyłaniającą się ze współczesnych dokumentów Kościoła, a także podzielił się z braćmi juniorystami doświadczeniem własnego życia zakonnego.W ramach dnia skupienia junioryści wysłuchali konferencji nt. doniosłego znaczenia sakramentu pokuty i pojednania w trudzie osobistego dojrzewania do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem.Podczas spotkania juniorystów nie zabrakło również ubogacających wyjazdów do Wadowic oraz byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

 

 

 

Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła