Kronika
2011-11-14

Tegoroczne (2011) rekolekcje dla formatorów naszej Konferencji odbyły się w dniach od 14 do 19 listopada w Domu Pielgrzyma przy klasztorze Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Leżajsku.

2011-11-10

W dniach od 7 do 10 listopada 2011 roku, w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się warsztaty formacyjne dla gwadianów naszej Konferencji.

2011-10-26

W przeddzień międzyreligijnego spotkania w Asyżu papieża Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli, 26 października 2011 roku, w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Polsce, odbyło się międzyreligijne sympozjum naukowe zatytułowane Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju.

2011-10-16

W dniach od 9 do 16 października 2011 roku, w klasztorze „San Salvatore” w Jerozolimie, odbył się XIII Międzynarodowy Kongres sekretarzy formacji i studiów Konferencji całego Zakonu Braci Mniejszych.

2011-07-09

W Sanktuarium na Górze świętej Anny (Prowincja świętej Jadwigi) trwa probacja braci Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, która rozpoczęła się 25 czerwca a zakończy 9 lipca br.

Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej