Kronika
2011-05-30

Od 30 maja do 2 czerwca 2011 roku bracia junioryści naszej Konferencji spotkali się na warsztatach formacyjnych, które odbyły się w klasztorze braci w Cieszynie (Prowincja Wniebowzięcia NMP).

2011-05-18

Wspólnotę braci Wyższego Seminarium Duchownego oraz Domu Profesów Czasowych w Katowicach-Panewnikach (Prowincja Wniebowzięcia NMP) odwiedził o. Massimo Tedoldi OFM, sekretarz ds. misji i ewangelizacji naszego Zakonu.

2011-05-05

W dniu 5 maja 2011 r. wspólnotę braci Domu Profesów Czasowych w Katowicach-Panewnikach (Prowincja Wniebowzięcia NMP) odwiedzili o. Vidal Rodriguez Lopez OFM oraz o. Sergiusz Bałdyga OFM, sekretarze generalni ds. formacji i studiów w Zakonie Braci Mniejszch.

2011-05-02

W dniach od 2 do 6 maja br., w klasztorze braci na Mokotowie w Warszawie (Prowincja Matki Bożej Anielskiej), odbyły się warsztaty dla formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej.

2010-11-22

W dniach od 22 do 25 listopada 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkali się gwardiani Konferencji Północnosłowiańskiej OFM z Polski i Ukrainy, by poprzez refleksję nad słowem Bożym i dokumentami Zakonu wytyczyć sobie konkretne cele do zrealizowania we wspólnotach braterskich w najbliższych latach.

Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła