Kronika
2011-05-05

W dniu 5 maja 2011 r. wspólnotę braci Domu Profesów Czasowych w Katowicach-Panewnikach (Prowincja Wniebowzięcia NMP) odwiedzili o. Vidal Rodriguez Lopez OFM oraz o. Sergiusz Bałdyga OFM, sekretarze generalni ds. formacji i studiów w Zakonie Braci Mniejszch.

2011-05-02

W dniach od 2 do 6 maja br., w klasztorze braci na Mokotowie w Warszawie (Prowincja Matki Bożej Anielskiej), odbyły się warsztaty dla formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej.

2010-11-22

W dniach od 22 do 25 listopada 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkali się gwardiani Konferencji Północnosłowiańskiej OFM z Polski i Ukrainy, by poprzez refleksję nad słowem Bożym i dokumentami Zakonu wytyczyć sobie konkretne cele do zrealizowania we wspólnotach braterskich w najbliższych latach.

2010-11-15

W klasztorze braci na Górze św. Anny, odbyły się tegoroczne (2010) rekolekcje dla formatorów naszej Konferencji. Rozpoczęlismy 15 listopada wieczorem, a zakończyliśmy 20 listoipada po obiedzie.

2010-06-26

Tegoroczna probacja (2010) odbyła się w dniach 26 czerwca – 10 lipca w klasztorze Prowincji świętej Jadwigi przy Sanktuarium na Górze świętej Anny (ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra św. Anny, tel. 77/4630900, email: annasancta@opole.opoka.org.pl).

Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła