Statystyka / aktualizacja 01.03.2012

Prowincja

Postulanci

Nowicjusze

Klerycy czasowi

Klerycy wieczyści

Junioryści

Razem

Świętego Franciszka

3

5

16

5

6

35

Świętej Jadwigi

4

3

11

6

1

25

Matki Bożej Anielskiej

5

7

12

11

7

42

Świętego Michała Archanioła

3

1

11

5

1

21

Niepokalanego Poczęcia NMP

10

6

18

6

7

47

Wniebowzięcia NMP

6

6

33

12

4

60

Najsvatejsieho Spssitel’a

4

0

?

?

?

4

Sv. Vaclava

5

0

1

1

1

8

Fundacja Rosja-Kazachstan

2

0

1

0

0

3

Razem

42

28

103

46

27

246

Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej