Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela