Czytelnia

Bibliografia dotycząca formacji

Kolejność alfabetyczna według nazwisk

ACROCCA F., Francesco fratello e maestro, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2002

BISSI A., CARBONI R., FORTUNATO E., Casti per amare. La castità nel cammino formativo, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2002

BISSI A., FORTUNATO E., GARDIN A., Se usassimo il cuore. La fraternità nel cammino formativo, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2002

CENCINI A., Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004

CENCINI A., Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005

CENCINI A., Od relacji do uczestnictwa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004

CENCINI A., Wspólnota zakonna wspólnotą świętych i grzeszników, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003

CENCINI A., Oddech życia – łaska formacji permanentnej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003

CENCINI A., Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006

CENCINI A., Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005

CENCINI A., Będziesz miłował Pana Boga swego. Psychologia spotkania z Bogiem, Wydawnictwo „M”, Kraków 1995

CENCINI A., La comunità croce e delizia, Paoline, Milano 1995

CENCINI A., MANENTI A., Psychologia a formacja, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

DI PALO P. A., Sulle orme di Francesco alla sequela di Cristo. Proposta di un itinerario per i giovani, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1999

FORTUNATO E. (a cura), Cercatori di verità, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2001

FORTUNATO E. (a cura), Il pensare formativo francescano, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1999

GNIECKI CZ., Visione dell’uomo negli scritti di Francesco D’Assisi, Edizioni Antonianum, Roma 1987

GOYA B., Psychologia i życie konsekrowane, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004

KOŻUCH M., POZNAŃSKI J. (pod red.), Czy dzisiaj można formować bez psychologii?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

MASLOW A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006-11-25

MICHALCZYK W. (pod red.), Leksykon Duchowości Franciszkańskiej, Wydawnictwo „M”, Kraków 2006

OSSANNA F., CARBONI R., LUPI G., La minorità francescana nel cammino formativo, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1999

PREJS R. (pod red.), Ĺšródła Franciszkańskie, Wydawnictwo „Bratni Zew”, Kraków 2005

PRINI P., Il senso del messaggio francescano, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2000

RESCHIDLIAN M., DOZZI D., Poveri per arricchire. La povertà nel cammino formativo, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2001