Kongres w Splicie / Split 2012

W dniach od 16 do 23 września 2012 roku, w klasztorze braci w Splicie (Chorwacja), odbędzie się Kongres dla formatorów dwóch Konferencji naszego Zakonu – Północnosłowiańskiej i Południowosłowiańskiej.