Sesja franciszkańska / Kraków 2011

Dnia 29 listopada 2011 roku, w auli błogosławionego Jakuba, przy klasztorze Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie, odbyła się XI Sesja franciszkańska zatytułowana “Virgo ecclesia facta. Maryja – Dziewica uczyniona Kościołem”.
Organizatorem sesji było WSD Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie oraz Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie.

Program sesji był następujący:
9.00 Rozpoczęcie sesji
o. dr Andrzej Zając OFMConv
Instytut Studiów Franciszkańskich
9.15 Matka Jezusa Kościołem w refleksji biblijnej
o. dr Piotr Gryziec OFMConv
WSD Franciszkanów Maksymiliana Marii Kolbego, Kraków
9.45 Maryja w pismach świętego Franciszka
o. dr Syrach Janicki OFM
WSD Franciszkanów, Katowice-Panewniki
10.15 Pytania i dyskusja
10.30 Przerwa
11.00 Maryja w porządku do nas.
O podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota
o. dr hab. Romuald Kośla OFM
UPJPII – WSD Franciszkanów, Kalwaria Zabrzydowska
11.30 Myśl maryjna świętego Maksymiliana
o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
UKSW – WSD Franciszkanów, Łódź Łagiewniki
12.00 Pytania i dyskusja
12.15 Podsumowanie
12.45 Msza Święta
Przewodniczenie i homilia:
Prowincjał o. Jarosław Zachariasz OFMConv, Kraków
13.45 Obiad

Pośród uczestników sesji byli bracia studenci i junioryści pięciu Prowincji franciszkańskich (ponad 200 braci), których Seminaria są związane umową o współpracę z UPJPII w Krakowie (WSD OFMCap, Kraków; WSD OFMConv, Kraków; WSD OFM, Kraków-Bronowice; WSD OFM, Kalwaria Zebrzydowska; WSD OFM, Katowice-Panewniki).