Spotkanie braci juniorystów 2021

Od 17 do 20 maja 2021 br., w Domu Pielgrzyma im. św. Rodziny w Wambierzycach odbyło się spotkanie braci juniorystów pochodzących z czterech Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Organizatorem spotkania był sekretarz formacji i studiów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, O. mgr lic. Samuel Cegłowski OFM z Prowincji św. Jadwigi.

W spotkaniu brało udział siedmiu juniorystów, jeden kleryk i trzech formatorów. W poniedziałek 17 maja, po przybyciu wszystkich na miejsce, zjazd rozpoczęto wieczornym spotkaniem braterskim. W drugim dniu, w liturgiczne wspomnienie św. Feliksa z Cantalice, bracia uczestniczyli w porannej Mszy Świętej połączonej z jutrznią, a następnie od godziny 9:00 wysłuchali wykładu S. dr Władysławy Krasiczyńskiej CSSJ: „Ludzka strona życia konsekrowanego”. Po obiedzie bracia zwiedzali Wambierzyckie zabytki, tj. osiemnastowieczną bazylikę pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz dziewiętnastowieczną ruchomą szopkę. Wieczorem odmówili godzinę czytań, nieszpory, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modlili się Różańcem wraz z miejscową wspólnotą oraz podziwiali iluminację wambierzyckiej bazyliki.

W środę 19 maja, po porannej Eucharystii z jutrznią, bracia uczestniczyli w wykładzie O. dr Emiliana Gołąbka OFM, którego tytuł brzmiał: „Zakonnik między “serviam”, a “non serviam”. Następnie, po modlitwach południowych i obiedzie podziwiali piękno Kotliny Kłodzkiej. O godzinie 17.30 uczestniczyli w nabożeństwie majowym w bazylice oraz odmówili godzinę czytań i nieszpory. Wieczorem odbyło się braterskie spotkanie.

W czwartek 20 maja, w święto św. Bernardyna ze Sieny, bracia junioryści zakończyli swoje spotkanie uczestnictwem w uroczystej Mszy Świętej z jutrznią, w bazylice wambierzyckiej.