Warsztaty dla formatorów / Warszawa 2011

W dniach od 2 do 6 maja br., w klasztorze braci na Mokotowie w Warszawie (Prowincja Matki Bożej Anielskiej; ul. Modzelewskiego 98 a; tel. +48 22 8484235), odbyły się warsztaty dla formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej.
Odpowiedzialnym za ich organizację był o. Witosław Sztyk OFM.
Proponowany temat: Słowo Boże w formacji Braci Mniejszych był próbą podjęcia i pogłębienia myśli zaproponowanych przez Benedykta XVI w Jego Adhortacji Apostolskiej pt. Verbum Domini.

Chcieliśmy ugruntować zdolność życia Słowem Bożym w osobistej i wspólnotowej realizacji powołania franciszkańskiego.

W realizacji powyższego celu pomogli nam zaproszeni goście, sekretarze formacji i studiów naszego Zakonu, o. Vidal Rodríguez López OFM i o Sergiusz Bałdyga OFM.

Program warsztatów miał następujący przebieg:

2 maja – poniedziałek

20.00 kolacja połączona z rekreacją w refektarzu

3 maja – wtorek
Modlitwy / Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP i Najświętszego Zbawiciela

07.30 Msza święta z homilią i jutrznią w kaplicy / o. Sergiusz Bałdyga
08.30 śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.30–12.30 Słowo Boże w formacji franciszkańskiej (zajęcia z przerwami) / o. Vidal Rodríguez López
13.00 obiad
15.30–17.00 Słowo Boże i powołania (zajęcia z przerwą) / o. Sergiusz
17.30 nieszpory w kaplicy
18.00 nabożeństwo majowe w kościele
18.30 kolacja w refektarzu
20.00 rekreacja w salce rekreacyjnej

4 maja – środa
Modlitwy / Prowincja Świętego Franciszka i Świętego Michała Archanioła

07.30 Msza święta i homilia po włosku z jutrznią po polsku w kaplicy / o. Vidal
08.30 śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.30–12.30 Słowo Boże w odkrywaniu powołania (zajęcia z przerwami) / o. Sergiusz
13.00 obiad
15.30–17.00 Słowo Boże i ślub posłuszeństwa (zajęcia z przerwą) / o. Sergiusz
17.30 nieszpory w kaplicy
18.00 nabożeństwo majowe w kościele
18.30 kolacja w refektarzu
20.00 rekreacja w salce rekreacyjnej

5 maja – czwartek
Modlitwy / Prowincja Matki Bożej Anielskiej i Świętej Jadwigi

07.30 Msza święta z jutrznią w kaplicy / o. Krzysztof Paszkiewicz
08.30 śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.30–11.30 Słowo Boże i ślub ubóstwa (zajęcia z przerwami) / o. Witosław Sztyk
12.00–12.30 Spotkanie z o. Zenonem Stysiem OFM, dyrektorem FC dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
13.00 obiad w refektarzu
15.30–17.00 czas wolny

18.30 kolacja w refektarzu
20.00 rekreacja w salce rekreacyjnej

6 maja – piątek
Modlitwy / Prowincja Wniebowzięcia NMP

07.30 Msza św. z jutrznią w kaplicy / o. Witosław
08.30 śniadanie w refektarzu + kawa w salce rekreacyjnej
09.30–11.30 Słowo Boże i slub czystości (zajęcia z przerwą) / o. Witosław
11.00–12.00 sprawy organizacyjne sekretariatu formacji i studiów Konferencji
13.00 obiad / zakończenie warsztatów
Uczestnikami warsztatów byli:
Prowincja św. Franciszka

1. o. Augustyn Zygmunt / magister nowicjatu
2. o. Sylwester Brzeziński / magister junioratu

Prowincja św. Jadwigi

1. o. Alan Brzyski / magister nowicjatu

Prowincja Matki Bożej Anielskiej

1. o. Grzegorz Chomiuk / magister nowicjatu
2. o. Krzysztof Paszkiewicz / rektor WSD

Prowincja św. Michała Archanioła

1. o. Romuald Zagórski / animator powołaniowy
2. o. Konstanty Gawicki / v-c magister kleryków
3. o. Rafał Makowski / moderator formacji ciągłej

Prowincja Najświętszego Zbawiciela

1. o. Simeon Brindzák / animátor starostlivosti o duchovné povolania
2. br. Matúš Racek / magister postnoviciátu
3. o. Cyril Brázda / magister noviciátu
4. o. Juraj Mihály / moderátor stálej formacie

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

1. o. Joachim Ciupa / magister profesów czasowych

Prowincja Wniebowzięcia NMP

1. o. Idzi Soroburski / animator powołaniowy
2. o. Melchizedek Olejok / magister postulatu
3. o. Józef Czura / magister nowicjatu
4. o. Filip Kahlert / magister profesów czasowych
5. br. Konrad Zastawy / wice magister profesów czasowych
6. o. Jan Vianney Sokalski / magister profesów czasowych (Ukraina)
7. o. Ezechiasz Cieśla / magister nowicjatu (Ukraina)
8. o. Witosław Sztyk / rektor WSD

Zaproszeni goście

1. o. Vidal Rodríguez López / sekretarz generalny formacji i studiów OFM
2. o. Sergiusz Bałdyga / wice sekretarz generalny formacji i studiów OFM

__________________________________

Razem: 21 braci + 2 gości = 23 braci

Tagi: