Zjazd braci postulantów z wszystkich Prowincji

Na Górze św. Anny w dniach od 10 do 14 lutego odbył się po raz pierwszy zjazd braci postulantów z wszystkich Prowincji w Polsce. W spotkaniu razem uczestniczyło szesnastu braci postulantów i pięciu wychowawców. Każdy dzień rozpoczynał i kończył się wspólną Eucharystią i Liturgią Godzin. Tematem przewodnim spotkania była sztuka komunikacji we wspólnocie. Pierwszego dnia odbyły się wykłady tematyczne, a po południu warsztaty z komunikacji prowadzone przez p. Magdalenę Kudełkę – Lwowską.

Następnego dnia wykłady wygłosił O. Józef Augustyn SJ na temat „świata ludzkich uczuć” oraz sposobów angażowania się w formację własną. Po południu drugiego dnia odbyła się kolejna część warsztatów z komunikacji. Trzeci dzień był poświęcony wzajemnej integracji. Najpierw zwiedzaliśmy dróżki kalwaryjskie, po czym udaliśmy się w podróż, zwiedzając zamek w Mosznie oraz nawiedzając Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, gdzie odbyła się wspólna Eucharystia. Ostatni dzień był poświęcony na wyciszenie i skupienie oraz rozważanie Słowa Bożego. Po obiedzie kończącym cykl spotkań wróciliśmy do klasztorów ubogaceni wspólnymi spotkaniami z braćmi.