Probacja 2020 / Dursztyn

W dniach od 28 czerwca do 11 lipca br. w Dursztynie, odbyło się spotkanie braci przygotowujących się do złożenia ślubów wieczystych w Zakonie Braci Mniejszych.

W spotkaniu uczestniczyło 14 braci z czterech polskich prowincji i Ukrainy: św. Franciszka z Asyżu – Poznań (2 braci), św. Jadwigi – Wrocław (3 braci), Niepokalanego Poczęcia NMP – Kalwaria Zebrzydowska (4 braci), Wniebowzięcia NMP – Katowice (4 braci), św. Michała Archanioła – Ukraina (1 brat), wraz ze swoimi formatorami.

Głównym punktem spotkania była codzienna Eucharystia, której przewodniczyli formatorzy, a także przybyli w odwiedziny Ministrowie Prowincjalni, oraz wspólna modlitwa Liturgią Godzin i adoracja Najświętszego Sakramentu. Bracia pogłębiali swoją wiedzę uczestnicząc w wykładach dotyczących komunikacji interpersonalnej, dojrzałości ludzkiej, ślubów zakonnych (w różnych aspektach), formacji ciągłej, pracy misyjnej i posługi w Ziemi Świętej oraz duszpasterstwa rodzin.

Oprócz modlitwy i wykładów był czas na wyjście w góry, zwiedzanie ciekawych miejsc, a także braterskie spotkania i rozmowy.

Organizatorem tegorocznej probacji był nowy Sekretarz formacji i studiów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych – o. Samuel Cegłowski OFM z Prowincji św. Jadwigi, który na tym stanowisku zastąpił o. Hieronima Stypę z Prowincji św. Franciszka z Asyżu.