Probacja / Góra Świętej Anny 2013

Spotkanie braci naszej Konferencji przygotowujących się do złożenia profesji wieczystej (probacja) odbędzie na Górze Świętej Anny i będzie składało się z dwóch części: 1) od 23 do 26 czerwca 2013 roku w Domu Pielgrzyma – spotkanie młodych braci z ministrem generalnym naszego Zakonu; 2) od 26 czerwca (kolacja) do 7 lipca (śniadanie) br. w klasztorze przy Sanktuarium – c.d. probacji.

Program probacji oraz kwestie organizacyjne dotyczące spotkania zostaną podane w przyszłości. Odpowiedzialnym za organizację probacji jest o. Witosław J. Sztyk OFM (witoslaw2@interia.pl).