Probacja przed ślubami wieczystymi w Cieszynie

W dniach od 2 do 14 lipca bieżącego roku, w Cieszynie miała miejsce probacja przygotowująca do złożenia ślubów wieczystych w ramach Konferencji Północnosłowiańskiej OFM.

Brało w niej udział 11 braci – 4 z Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Kalwaria Zebrzydowska, 3 z Prowincji Matki Bożej Anielskiej – Kraków, 2 z Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Katowice oraz 2 z Prowincji św. Michała Archanioła w Ukrainie.

Każdy dzień bracia rozpoczynali od wspólnej Eucharystii celebrowanej przez Ojców Prowincjałów oraz wychowawców poszczególnych Prowincji. Gromadzili się także codziennie na odmawianiu Liturgii Godzin i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przez ten czas, bracia próbowali jeszcze raz zadać sobie pytanie – „Jaka jest rola Brata Mniejszego w dzisiejszym świecie?” Było to możliwe poprzez wykłady oraz warsztaty z zakresu formacji ludzkiej, komunikacji interpersonalnej, teologii ślubów zakonnych, posługi chorym i potrzebującym, obecności w mediach, podstaw psychologii, a także przez spotkanie z misjonarzami posługującymi w Maroku, Afryce, w kustodii Ziemi Świętej i w Rosji.

Nie zabrakło także czasu na spotkania braterskie i dzielenie się doświadczeniem życia w poszczególnych Prowincjach, omawianie tradycji zakonnych, przeżywanych trudności i sposobów radzenia sobie z nimi. Na zakończenie, probanci wraz z wychowawcami uczestniczyli w dniu skupienia wygłoszonym przez o. Olgierda Paszkiewicza OFM, magistra braci kleryków Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Nad całym spotkaniem czuwał o. Samuel Cegłowski – Sekretarz Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych.

Fr. Dawid Bazan OFM