Spotkanie gwardianów i przełożonych domów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM 2023

Jesienią od kilkunastu lat organizowane są, przez Sekretariat Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, warsztaty dla gwardianów i przełożonych domów. W tym roku odbywały się one w dniach 6-9 listopada, w Domu Pielgrzyma, w Górze Świętej Anny i zgromadziły ok. 120 braci z pięciu polskich prowincji.

Był to czas spotkania i wymiany doświadczeń oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wysłuchanie wykładów zaproszonych gości, którzy poruszali zagadnienia związane z posługą przełożeństwa i współczesnymi wyzwaniami Kościoła. W tym roku prelegentami w pierwszym dniu byli: ks. Wojciech Ignasiak, duszpasterz osób uzależnionych i kierownik Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach, który mówił o ojcostwie Boga i człowieka oraz o sposobach pomocy osobom uzależnionym. O. Piotr Różański SP, rekolekcjonista, psychoterapeuta, obecnie pracujący w Jeleniej Górze, gdzie jest przełożonym wspólnoty zakonnej i kieruje Centrum Kultury Calasanz. W czasie popołudniowego bloku przybliżył temat dylematów posługi kapłańskiej i przełożonego wspólnoty. W kolejnym dniu o. Tomasz Gaj OP z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju Tabgha poprowadził zajęcia o komunikacji przełożonych ze współbraćmi: „Racja czy relacja?” Po południu ks. bp Jacek Kiciński mówił o duszpasterstwie obecności dziś, jako wyzwaniu dla życia konsekrowanego. Warsztaty zakończyły się w czwartek spotkaniem przełożonych ze swoimi Ministrami Prowincjalnymi.