Warsztaty dla gwardianów / Kalwaria Zebrzydowska 2011

W dniach od 7 do 10 listopada 2011 roku, w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbyły się warsztaty formacyjne dla gwadianów naszej Konferencji Północnosłowiańskiej.

Organizatorem warsztatów był sekretariat formacji i studiów Konferencji, który reprezentował o. Witosław Sztyk OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Hasło warsztatów „Spotkać się, aby porozmawiać” inspirowało do dyskusji dotyczącej następujących tematów: kapituła lokalna (domowa), lectio divina, nowa ewangelizacja, dotacje (pozyskiwanie środków).

O założeniach teoretycznych kapituły lokalnej i ich praktycznej realizacji mówił o. Syrach Janicki OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP. Bazując na normach opisanych w Konstytucjach i Statutach Generalnych naszego Zakonu, przedstawił i omówił jeden z możliwych modeli kapituły domowej (zob. Kapituła Lokalna). Cennym uzupełnieniem omawianego tematu były głosy zaproponowane przez samych gwardianów, którzy opierając sie na osobistym doświadczeniu wyciągnęli nastepujące wnioski:1) Doceniamy rolę kapituły w życiu naszych wspólnot. 2) W większości domów organizujemy ją regularnie, choć z różną częstotliwością. 3) Mamy świadomość, że dobre przygotowanie kapituły oraz jej wcześniejsze ogłoszenie sprzyjają jej przeprowadzeniu i zwiększają frekwencję braci. 4) Często łączymy kapitułę z dniem skupienia i/lub rekreacją (po jej zakończeniu). 5) Kapituła służy nam w rozwiązywania kwestii naszego codziennego życia; pozwala na sprawny przepływ informacji; sprzyja wymianie poglądów i propozycji; buduje dobre relacje we wspólnocie; jest ubogaceniem życia wspólnotowego; jest dobrym momentem, aby docenić pracę i/lub postawę braci; pomaga zaplanować duszpasterskie działania, remonty w klasztorze (kościele), itp.; motywuje do działania. 6) Kapituła jest także narzędziem w naszym ręku (także wspólnoty), aby upomnieć współbrata. 7) Kapituła ponadto jest dobrym sposobem dzielenia się odpowiedzialnością; doceniania także roli dyskretów. 8) Doceniamy głos doradczy starszych braci, którzy w przeszłości, często byli gwardianami; dotyczy to także wsłuchiwania się głos pozostałych uczestników kapituły. 9) Nie doceniamy roli „Kapituły Duchowej”, stąd zbyt rzadko ją organizujemy. 10) Doświadczamy krytykanctwa niektórych braci, przed i po kapitule, bez wyraźnego zaangażowania (kreatywności) w czasie jej trwania. 11) Nieliczni z nas, z różnych powodów, boją się organizować kapitułę; nieraz kapituła jest rozumiana jako „bat” na gwardiana. 12) Na samej kapitule doświadczamy czasami reakcji zbyt emocjonalnych niektórych braci (braku kultury). 13) Oto główne trudności, z którymi spotykamy się na kapitule: postawa pasywna braci; brak odpowiedzialności za siebie, innych, za dom; negatywne nastawienie współbraci do siebie nawzajem i/lub do nas samych; nieumiejętność słuchania. 14) Nieraz nasze kapituły są zbytnio sformalizowane i/lub górnolotne. 15) Zbyt rzadko posiadają charakter formacyjny. 16) Widać wyraźnie trudność wprowadzania postanowień/uchwał kapituły w życie oraz brak weryfikacji powierzonych zadań.

O nowej ewangelizacji mówił ks. Ryszard Nowak, kapłan diecezji katowickiej. Przedstawił jedną z propozycji nowej ewangelizacji, którą nazwał “kamienie do przechodzenia”, a która polega na proponowaniu osobom poszukującym “kamieni” dzięki którym mogą przejść przez “rzekę” – od niewiary do wiary w Jezusa Chrystusa (zob. …). W 2001 roku, o nowej ewangelizacji wypowiedział się także kard. Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji wiary (zob. …).

O lectio divina mówiła s. Bogna Młynarz ze Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana; z godną zauważenia pasją przypomniała zasady praktykowania lectio divina w indywidualny i wspólnotowy sposób; zaproponowała także przykład takiej medytacji w oparciu o Ewangelię z dnia (J 2,13-22): Lectio: pogodnie rozstań się z iluzją, że znasz ten tekst. Przeczytaj go tak, żeby go zrozumieć. Co tak naprawdę chciał powiedzieć autor natchniony?; Meditatio: a teraz palec Bożego Słowa zwróć w swoją stronę. Niech Słowo prawdy oświetli Twoje życie. Spróbuj usłyszeć, co Bóg Tobie konkretnie chce powiedzieć przez te słowa; Oratio: jeśli poprzednie dwa kroki wykonałeś poprawnie, modlitwa popłynie sama. Proś, przepraszaj, dziękuj…; Contemplatio: Bóg nie może nie odpowiedzieć na modlitwę, którą On sam zrodził w Twoim sercu. Teraz jest czas na Jego odpowiedź. Trwaj, a On sam będzie działał; Collatio: Gdy doświadczy się mocy Słowa, czuje się potrzebę, by o tym świadczyć. Podziel się swoim doświadczeniem.

O możliwościach i zasadach pozyskiwania środków mówili pan Grzegorz Burek (zob. …) i pani Danuta Kamińska (zob. …).

Spotkanie miało także charakter informująco-organizacyjny, stąd w programie przewidziano czas i miejsce na spotkanie poszczególnych ministrów prowincjalnych z gwardianami własnych Prowincji. Tę część programu, każdy z Prowincjałów wykorzystał według własnego uznania.

Każdy dzień warsztatów rozpoczynał się Eucharystią celebrowaną w kalwaryjskiej bazylice i kończył nieszporami.

W spotkaniu uczestniczyło 94 braci z następujących Prowincji naszej Konferencji: Prowincja świetego Franciszka (21 braci); Prowincja świetej Jadwigi (18 braci); Prowincja Matki Bożej Anielskiej (15 braci); Prowincja świetego Michała Archanioła (13 braci); Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP (15 braci); Prowincja Wniebowzięcia NMP (12 braci).

Szczegółowy program spotkania był następujący:

7.11.2011 / poniedziałek

18.00 Zakwaterowanie / recepcja w Domu Pielgrzyma
19.00 Kolacjo-rekreacja / refektarz w klasztorze

8.11.2011 / wtorek

07.00 Msza święta z jutrznią / bazylika
celebrans: o. Jarosław Kania OFM; homilia: o. Ezdrasz Biesok OFM
08.00 Śniadanie / Dom Pielgrzyma
09.00 Zajęcia / refektarz w klasztorze
• Idea spotkania i kwestie organizacyjne / o. Witosław Sztyk OFM
• Słowo Prezesa Konferencji Północnosłowiańskiej
• „Kapituła domowa” – założenia teoretyczne / o. Syrach Janicki OFM
10.00 Przerwa / kawa
10.30 Praca w grupach / miejsca wyznaczone
• „Kapituła domowa” – praktyka: blaski i cienie
11.30 Zajęcia / refektarz w klasztorze
• Relacja z pracy w grupach
• Wnioski i sugestie praktyczne / o. Syrach Janicki OFM
12.30 Obiad / Dom Pielgrzyma
15.00 Zajęcia / aula w budynku WSD
• „Nowa ewangelizacja” / ks. Ryszard Nowak
16.00 Przerwa / kawa w holu budynku WSD
16.30 Zajęcia / aula w budynku WSD
• „Nowa ewangelizacja” c.d. / ks. Ryszard Nowak
18.00 Nieszpory / bazylika
18.30 Kolacja / Dom Pielgrzyma
20.00 Rekreacja / Dom Pielgrzyma

9.11.2011 / środa

07.00 Msza święta z jutrznią / bazylika
celebrans i homilia: o. Wacław Chomik OFM
08.00 Śniadanie / Dom Pielgrzyma
09.00 Zajęcia / aula w budynku WSD
• „Lectio Divina” – prezentacja tematu / s. Bogna Młynarz
10.00 Przerwa / kawa w holu budynku WSD
10.30 Praca w grupach / miejsca wyznaczone w budynku WSD
• „Lectio Divina” w praktyce
11.30 Zajęcia / aula
• Relacja z pracy w grupach
• „Lecto Divina” – wnioski praktyczne / s. Bogna Młynarz
12.30 Obiad / Dom Pielgrzyma
15.00 Zajęcia / aula w budynku WSD
• “Dotacje” (pozyskiwanie środków) / p. Grzegorz Burek
16.00 Przerwa / kawa w holu budynku WSD
16.30 Zajęcia / aula w budynku WSD
• “Dotacje” (pozyskiwanie środków) – p. Danuta Kamińska
18.00 Nieszpory / bazylika
19.00 Kolacja-rekreacja / Dom Pielgrzyma

10.11.2011 / czwartek

07.00 Msza święta z jutrznią / bazylika
celebrans: o. Dobrosław Kopysteryński OFM; homilia: o. Rufin Maryjka OFM
08.00 Śniadanie / Dom Pielgrzyma
09.00 Spotkania prowincjalne z ministrami prowincjalnymi / miejsca wyznaczone
10.00 Przerwa / kawa
10.30 Spotkania z ministrami prowincjalnymi c.d. / miejsca wyznaczone
11.30 Podsumowanie spotkania / aula w budynku WSD
12.30 Obiad / Dom Pielgrzyma
Zakończenie spotkania

Tagi: